To content (skip navigation)

Zapisy na lekcję próbną

Rejestracja na Lekcję Próbną w Kole

 


Akordeon Indywidualnie
Fun Key 1 - młodzieżowy kurs keyboardowy od 9.r.ż.
Fun Key 2 - kurs keyboardowy dla średnio zaawansowanych
Fun Key Kids A - dziecięcy kurs keyboardowy od 6.r.ż.
Gitara Basowa 1
Gitara Elektryczna Enc 1 - od 8.r.ż.
Gitara Klasyczna 1 od 6.r.ż.
Gitara Klasyczna 2 - dla średnio zaawansowanych
Junior Music Course 1 Keyboard i Śpiew od 4.r.ż.
Niemowlaki w Krainie Dźwięku od 4.miesiąca.ż
Perkusja 1 - dla początkujących
Perkusja 2 - dla średnio zaawansowanych
Pianino Indywidualnie
Saksofon 1 - dla początkujacych
Saksofon 2 - dla średnio zaawansowanych
Szkraby i Muzyka lato - od 1,5. roku.ż.
Wokal - Śpiew Estradowy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Studio Edukacji Waldemar Jednoróg z siedzibą w Koninie przy ul. Północnej 10, w celu skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną Szkoły.

Jednocześnie informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Studio Edukacji Waldemar Jednoróg, 62-510 Konin, ul. Północna 10
  2. Dane osobowe oraz dane do kontaktu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uzyskanej zgody,
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres rekrutacji, a w przypadku podjęcia nauki do czasu jej zakończenia,
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Studio Edukacji Waldemar Jednoróg Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  6. Podanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o podjęcie nauki w Studio Edukacji Waldemar Jednoróg.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.